plen
Dziś jest: Środa, 20 wrzesnia 2017 r.
Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie prowadzi sprzedaż surowców chemicznych, w tym:
 
Biokomponenty do paliw:
 
1. Etylo Tetra Butylo Eter (ETBE)  
2. Estry Metylowe Kwasów Tłuszczowych (FAME)
3. Alkohol Etylowy Odwodniony wg normy PN-EN 15376
 
Komponent do paliw:
 
1. Metylo Tetra Butylo Eter (MTBE)