plen
Dziś jest: Wtorek, 23 Kwietnia 2019 r.
 
Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 106  
 
NIP 837-000-06-34  
REGON 750010992  
Numer KRS 0000063824 Sad Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS  
Wysokość kapitału zakładowego 240.000.000,00 PLN
 
Prokurent-Dyrektor Zarządzający - Marlena Krohn
Konto Bankowe: PKO BP S.A. XVIII o/Warszawa 91 1020 1185 0000 4002 0116 2635