plen
Dziś jest: Środa, 22 Listopada 2017 r.
 
Boryszew S.A.
Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 106
NIP 837-000-06-34
REGON 750010992
Numer KRS 0000063824 Sad Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 240.000.000,00 PLN
Prokurent-Dyrektor Zarządzający - Marlena Krohn
Konto Bankowe: PKO BP S.A. XVIII o/Warszawa 91 1020 1185 0000 4002 0116 2635