plen
Dziś jest: Wtorek, 23 Kwietnia 2019 r.

Ergoplast ADO (DOA)
 
Nazwa chemiczna:      adypinian bis(2-etyloheksylu)
Numer CAS:                103-23-1
Numer WE:                 203-090-1

 

Wzór chemiczny:        C22H42O4
 
       

Plastyfikator Ergoplast ADO  jest bezbarwną, oleistą cieczą stosowaną w przetwórstwie tworzyw sztucznych, w szczególności PVC i jego kopolimerów. Może być stosowany w mieszaninie z innymi plastyfikatorami, jak na przykład di-izononylem cykloheksanu (DINCH), di-izononylem ftalanu (DINP) czy tereftalanem dioktylu (DOTP). Ergoplast ADO wpływa na warunki użytkowania wyrobów, w których jest zastosowany, zwiększając ich elastyczność, wytrzymałość oraz odporność na warunki atmosferyczne.    

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE
 
Parametr
Jednostka
Wymagania
Metoda
 
Barwa wg skali Pt – Co
 
stopień
 
max. 20
 
PN-C-04534-01:1981
ISO 2211
Gęstość w 20C
 
g/cm3
 
0,924 ÷ 0,926
 
PN-EN ISO 12185:2002
DIN 51757
Współczynnik załamania światła n20D
-
1,446 ÷ 1,448
PN-C-89401:1988
Zawartość adypinianu bis (2-etyloheksylu)
%
min. 99,5
GC-FID
Liczba kwasowa
 
mg KOH/g
 
max. 0,07
 
PN-C-89401:1988
DIN 53402/90 
Temperatura zapłonu
°C
min. 195
PN-EN ISO 2592:2008
Lepkość dynamiczna w 20C
 
mPa · s
 
13 ÷ 15
 
ASTM 445
DIN 51562
Zawartość wody
 
% (m/m)
 
max. 0,1
 
PN-C-04959:1981
PN-ISO 760:2001
DIN 51777
 
ZASTOSOWANIE:
  • produkcja folii transparentnych do pakowania żywności (również mrożonej)
  • wyroby z PCW
  • zabawki dla dzieci
  • produkcja kabli, rur
  • wyroby ze sztucznej skóry
  • środek pomocniczy do produkcji farb i past pigmentowych, emulgatorów do produkcji wodnej dyspersji asfaltowej oraz preparatów do hydroizolacji

PAKOWANIE I TRANSPORT:
Ergoplast ADO pakowany jest do stalowych cystern kolejowych, autocystern oraz opakowań jednostkowych klienta. w których również odbywa się jego transport. Nie należy transportować go wraz z silnymi utleniaczami oraz alkaliami.
Do przewozu opakowań jednostkowych należy używać krytych środków transportu. Produkt nie jest sklasyfikowany w wykazie materiałów niebezpiecznych.
Okre gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji.
 
 
DO POBRANIA:
 
DOWNLOAD