plen
Dziś jest: Sobota, 15 Grudnia 2018 r.

Ergoplast ES (ESBO)
 
 
Nazwa chemiczna:            Epoksydowany olej sojowy     
                                             (epoxide soybean oil)
Numer CAS:                        8013-07-8
Numer WE:                          232-391-0
Wzór chemiczny:               C57H106O10
 
        
Ergoplast ES (ESBO), epoksydowany olej sojowy jest jednorodną, oleistą mieszaniną epoksydowanych glicerydów kwasów C16 ÷ C18. ESBO jest plastyfikatorem  stosowanym głównie w przetwórstwie miękkiego i twardego PVC. Ze względu na łatwą biodegradowalność i dopuszczenie do produkcji wyrobów mających kontakt  z produktami spożywczymi (wg dyrektywy UE 10/2011 dopuszcza się max. 60 mg/kg) może być stosowany w różnorodnych aplikacjach.
 
 
PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE
 
Parametr
Jednostka
Wymagania
Metoda
Barwa wg skali Pt – Co, najwyżej
stopień
max. 50
PN-EN ISO 6271-1:2006P
PN-C-04534-01:1981
Gęstość 
g/cm3
0,912-0,918
PN-EN ISO 12185:2002
PN-C-04504:1992
Współczynnik załamania światła n20D
-
1,449-1,453
PN-C-89401:1988
Liczba kwasowa 
mgKOH/g
max.  0,15
PN-C-89401:1988
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty)
°C
min. 210
PN-EN ISO 2592:2008
Zawartość substancji lotnych temp. 100 °C/6h
%
max. 0,3
PN-C-89401:1988
Zawartość wody, nie więcej niż
%
max. 0,15
PN-C-04959:1981
PN-ISO 760:2001

 
ZASTOSOWANIE
  • produkcja folii do pakowania ( również dla branży spożywczej)
  • regulowanie lepkości kompozycji epoksydowych
  • jako plastyfikator i stabilizator w przetwórstwie polichlorku winylu (PVC)
 
 
PAKOWANIE I TRANSPORT
Ergoplast ES pakowany jest do stalowych cystern kolejowych, autocystern, paletopojemników, w których również odbywa się jego transport. Do przewozu opakowań jednostkowych należy używać krytych środków transportu.
Produkt nie jest sklasyfikowany w wykazie materiałów niebezpiecznych.
Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.
 
 
DO POBRANIA

DOWNLOAD