plen
Dziś jest: Wtorek, 23 Kwietnia 2019 r.

Ergoplast ES (ESBO)
 
 
Nazwa chemiczna:            Epoksydowany olej sojowy     
                                          (epoxide soybean oil)
Numer CAS:                      8013-07-8
Numer WE:                       232-391-0
Wzór chemiczny:              C57H106O10
 
        
Ergoplast ES (ESBO), epoksydowany olej sojowy jest jednorodną, oleistą mieszaniną epoksydowanych glicerydów kwasów C16 ÷ C18. ESBO jest plastyfikatorem  stosowanym głównie w przetwórstwie miękkiego i twardego PVC. Ze względu na łatwą biodegradowalność i dopuszczenie do produkcji wyrobów mających kontakt  z produktami spożywczymi (wg dyrektywy UE 10/2011 dopuszcza się max. 60 mg/kg) może być stosowany w różnorodnych aplikacjach.
 
PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE
 
Parametr
Jednostka
Wymagania
Metoda
Barwa, mg J2/100cm3
stopień
max. 6
PN-C-04534/02:1981
Gęstość w 25°C
g/cm3
0,998
PN-EN ISO 12185:2002
PN-C-04504:1992
Współczynnik załamania światła n25D
-
1,470 - 1,478
PN-C-89401:1988
PN-C-04952:1981
Liczba kwasowa 
mgKOH/g
max.  0,8
PN-A-86921:1960
Liczba zmydlenia
mgKOH/g
max.196
PN-A- 86916:1960
Liczba jodowa
G J2/100g
max. 8
PN-C-04281:1987
Zawartość tlenu epoksydowego
%
min. 6
PN-C-04288/08:1987
Zawartość substancji lotnych temp. 100°C/6h
%
max. 0,8
PN-C-89401:1988
Zawartość wody
%
max. 0,5
PN-C-04959:1981
PN-ISO 760:2001
 

ZASTOSOWANIE
  • produkcja folii do pakowania (również dla branży spożywczej)
  • regulowanie lepkości kompozycji epoksydowych
  • jako plastyfikator i stabilizator w przetwórstwie polichlorku winylu (PVC)
 
 
PAKOWANIE I TRANSPORT
Ergoplast ES pakowany jest do stalowych cystern kolejowych, autocystern, paletopojemników, w których również odbywa się jego transport. Do przewozu opakowań jednostkowych należy używać krytych środków transportu.
Produkt nie jest sklasyfikowany w wykazie materiałów niebezpiecznych.
Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.
 
 
DO POBRANIA

DOWNLOAD