plen
Dziś jest: Wtorek, 23 Kwietnia 2019 r.

Ergoplast FDO (DEHP)
 
 
Nazwa chemiczna: Ftalan di – 2 – etyloheksylowy, ftalan di izooktylowy
Numer CAS: 117-81-7
Numer WE: 204-211-0

Ergoplast FDO jest klarowną, bezbarwną cieczą organiczną nierozpuszczalną w wodzie.
 
PARAMETRY TECHNICZNE:
 
 
  Wartość
 Barwa wg skali Pt – Co, stopień, najwyżej
 Max 40
 Gęstość , g/cm3
 0,983-0,986
 Zawartość wolnych kwasów w przeliczeniu na kwas ftalowy, %, nie więcej niż
 0,010
 Zawartość estrów w przeliczeniu na ftalan dwuoktylu, %, nie mniej niż
 99,5
 Temperatura zapłonu, °C, nie mniej niż
 206
 Zawartość substancji lotnych temp.
 0,3
 Zawartość wody, %, nie więcej niż
 0,1
 
ZASTOSOWANIE:
Ergoplast FDO jest plastyfikatorem używanym jest przede wszystkim w przetwórstwie wszystkich typów PCW i jego kopolimerów. Stosowany jest również jako zmiękczacz nitrocelulozy oraz chlorokauczuku nadając wyrobom dobre właściwości fizykomechaniczne.
 
OKRES PRZECHOWYWANIA:
Okres gwarancji Ergoplastu FDO wynosi trzy lata, jeżeli przestrzegane są warunki jego magazynowania, przechowywania i transportu.
 
DO POBRANIA:
 
DOWNLOAD:

FDO - SAFETY DATA SHEET