plen
Dziś jest: Wtorek, 23 Kwietnia 2019 r.

Ergoplast SDO (DOS/DEHS)
 
 
Nazwa chemiczna:     sebacynian di-2-etyloheksylu
Numer CAS:                122-62-3
Numer WE:                  204-558-8
Wzór chemiczny:       C26H50O4
 
 
Plastyfikator Ergoplast SDO jest klarowną, bezbarwną cieczą organiczną nierozpuszczalną w wodzie, stosowaną w przetwórstwie tworzyw sztucznych, w szczególności PVC i jego kopolimerów. Może być stosowany również jako domieszka do innych plastyfikatorów takich jak na przykład   tereftalan dioktylu.
Ergoplast SDO jest zmiękczaczem pierwszorzędowym nadającym wyrobom z PVC bardzo dobrą odporność na niskie temperatury. W mieszankach PVC wykazuje wysoką zdolność do plastyfikacji, niską lotność i dobre właściwości dielektryczne. Ergoplast SDO może być również używany w przetwórstwie kauczuków, oraz jako dodatek do smarów i olejów smarnych.
 
PARAMETRY TECHNICZNE
 

 

Parametr
Jednostka
Wymagania
Metoda
Barwa wg skali Pt – Co, najwyżej
stopień
max. 50
PN-EN ISO 6271-1:2006P
PN-C-04534-01:1981
Gęstość 
g/cm3
0,912-0,918
PN-EN ISO 12185:2002
PN-C-04504:1992
Współczynnik załamania światła n20D
-
1,449-1,453
PN-C-89401:1988
Liczba kwasowa 
mg KOH/g
max.  0,15
PN-C-89401:1988
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty)
°C
min. 210
PN-EN ISO 2592:2008
Zawartość substancji lotnych temp. 100°C/6h
%
max. 0,3
PN-C-89401:1988
Zawartość wody, nie więcej niż
%
max. 0,15
PN-C-04959:1981
PN-ISO 760:2001
 
ZASTOSOWANIE
  • w przetwórstwie wyrobów z PVC i jego kopolimerów
  • w produkcji polwinitów kablowych, szczególnie
  • w przetwórstwie kauczuków,
  • jako dodatek do smarów i olejów smarnych.
PAKOWANIE I TRANSPORT
Ergoplast SDO transportowany jest w stalowych cysternach kolejowych, autocysternach oraz opakowaniach jednostkowych klienta.
Do przewozu opakowań jednostkowych należy używać krytych środków transportu.
Okres gwarancji 6 miesięcy.
 
 
DO POBRANIA
 
DOWNLOAD