plen
Dziś jest: Sobota, 15 Grudnia 2018 r.

Ergoplast TDO (DOTP, DEHT)   

Nazwa chemiczna:           tereftalan bis(2-etyloheksylu)
                                             bis(2-ethylhexyl) terephthalate, (DEHT)
Numer CAS:                        6422-86-2
Numer WE:                         229-176-9
Wzór chemiczny:              C24H38O4
 
 
Ergoplast TDO to nietoksyczna, oleista ciecz stosowana w przetwórstwie tworzyw sztucznych,
w szczególności PCW i jego kopolimerów oraz w przemyśle farb i lakierów.
 
Ergoplast TDO jest plastyfikatorem nieftalanowym o wysokiej wydajności i stabilności w procesach przetwórczych. Wykazuje wysoką elastyczność w niskich temperaturach oraz odporność na migrację i ekstrakcję.  Może być stosowany w mieszanianie z di-izononylem cykloheksanu (DINCH), adypinianem di-oktylu (DOA), di-izononylem ftalanu (DINP).
 
 
PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE
 
Parametr
Jednostka
Wymagania
Metoda
Barwa wg skali Pt – Co, najwyżej
stopień
max. 20
PN-EN ISO 6271-1:2006P
PN-C-04534-01:1981
Gęstość

g/cm3

0,980 ÷ 0,985

PN-EN ISO 12185:2002
PN-C-04504:1992
Współczynnik załamania światła n20D
-
1,4900 ÷ 1,4915
PN-C-89401:1988
Zawartość tereftalanu bis (2-etyloheksylu)
%
min. 98
własna GC-FID
Zawartość wolnych kwasów w przeliczeniu na kwas tereftalowy , nie więcej niż
%
max. 0,01
PN-C-89401:1988
Temperatura zapłonu, nie mniej niż (tygiel otwarty)
°C
min. 220
PN-EN ISO 2592:2008
Zawartość substancji lotnych temp. 100 °C/6h, najwyżej
%
max. 0,3
PN-C-89401:1988
Zawartość wody, nie więcej niż
%
max. 0,1
PN-C-04959:1981
PN-ISO 760:2001
 
 
ZASTOSOWANIE
  • jako plastyfikator w przetwórstwie PCW
  • w produkcji klejów i uszczelniaczy, powłok i farb
  • przy produkcji takich wyrobów jak: rury, przewody, uszczelki, uszczelniacze podłogowe, powierzchnie podłogowe.
 
 
PAKOWANIE I TRANSPORT
 
Ergoplast TDO pakowany jest do stalowych cystern kolejowych, autocystern oraz opakowań jednostkowych klienta, w których również odbywa się jego transport. Nie należy transportować go wraz z silnymi utleniaczami oraz alkaliami. Do przewozu opakowań jednostkowych Ergoplastu TDO należy używać krytych środków transportu.
 
 
DO POBRANIA
 
DOWNLOAD