plen
Dziś jest: Wtorek, 23 Kwietnia 2019 r.

ERGOTERM OTGO-S

 
Nazwa handlowa: Ergoterm OTGO-S
Nazwa chemiczna: Stabilizator oktylocynowy zawierający siarkę.


CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
 
Ergoterm OTGO-S jest oleistą cieczą barwy lekko żółtawej. Podczas składowania wyrobu mogą
wytrącać się niewielkie ilości białego osadu, co nie pogarsza jego własności stabilizujących.

PARAMETRY TECHNICZNE
 
 
 wartość
Gęstość, g/cm3 
1,06÷ 1,08
Zawartość cyny, %, najmniej
 14,5
Współczynnik załamania światła, nD20, najmniej
 1,497
Stabilność termiczna w temp. 180C, minut, najmniej
 80
 
PRZEZNACZENIE, ZASTOSOWANIE

Ergoterm OTGO-S jest stabilizatorem termicznym emulsyjnego i suspensyjnego PCW i jego kopolimerów. Zalecany jest do stabilizacji twardego i półtwardego PCW przetworzonego metodą kalandrowania, wytłaczania i wtrysku. Ze względu na zawartość siarki nie powinien być używany razem ze stabilizatorami zawierającymi ołów lub kadm.
Ergoterm OTGO-S nie posiada własności smarnych - zaleca się stosowanie go łącznie z estrami gliceryny lub solami kwasów tłuszczowych.


OKRES PRZECHOWYWANIA

6 miesięcy od daty produkcji

 
DO POBRANIA