plen
Dziś jest: Wtorek, 23 Kwietnia 2019 r.

ERGOTERM OTGO-TM
 

Nazwa handlowa: ERGOTERM OTGO-TM
Nazwa chemiczna: kompozycja siarkowego stabilizatora oktylocynowego z epoksydowanym olejem sojowym

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Ergoterm OTGO-TM jest oleistą cieczą o barwie jasno-żółtawej. Podczas składowania wyrobu mogą wytrącać się niewielkie ilości białego osadu, który nie pogarsza jego własności stabilizujących.

PARAMETRY TECHNICZNE

 

  wartość
Gęstość, g/cm3 
 1,04÷ 1,06
 Zawartość cyny, %, najmniej
  10,0
 Współczynnik załamania światła, nD20, najmniej
  1,491
 Stabilność termiczna w temp. 180C, minut, najmniej
  70

 

PRZEZNACZENIE, ZASTOSOWANIE
Ergoterm OTGO-TM jest stabilizatorem termicznym emulsyjnego i supsensyjnego PCW i jego kopolimerów. Zalecany jest do przetwórstwa PCW przetworzonego metodą kalandrowania, wytłaczania i wtrysku. Ze względu na zawartość siarki nie powinien być używany razem ze stabilizatorami pigmento- i innymi zawierającymi ołów lub kadm. Powinien być stosowany do wyrobów o przeznaczeniu technicznym. Ergoterm OTGO-TM nie posiada własności smarnych - zaleca się stosowanie go łącznie z estrami gliceryny lub solami kwasów tłuszczowych.

 
OKRES PRZECHOWYWANIA 
6 miesięcy od daty produkcji
 
DO POBRANIA