plen
Dziś jest: Czwartek, 16 Sierpnia 2018 r.
Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
ul. 15 Sierpnia 106
96-500 Sochaczew
 
NIP 837-000-06-34
Numer KRS 0000063824 Sad Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału wpłaconego 240.000.000,00 PLN

Tel. +48 46 863 02 01
Fax +48 46 863 00 96
e-mail: marketing@boryszewerg.com.pl